Norime su Jumis pasidalinti svarbia informacija:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė, kad nuo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 8:00 val. iki 2021 m. spalio 1 d. 15:45 val. galima teikti paraiškas dėl paramos norintiems gauti kompensacines išmokas keičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius.

Norite pasikeisti neefektyvų biokuro katilą į efektyvų?


Trumpa informacija, kokie yra reikalavimai fiziniams asmenims norintiems teikti paraišką:

 • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba daugiabučiame pastate.
 • Pastatas, kuris yra baigtas statyti ir įregistruotas VĮ registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formos dienos
 • Pastatas nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos
 • Atkreipiame dėmesį, jog pastato rekonstrukcijos atveju, galima teikti paraiškas tik tada, jei pastato statybos baigtumas yra ne mažesnis nei 100%.

Iškastinį kurą naudojančius katilus galima keisti į:

 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW.
 • Šilumos siurblį (žemė – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5.
 • Šilumos siurblį (vanduo – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5.
 • Šilumos siurblį (oras – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
 • Šilumos siurblį (oras – oras), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,5.
 • Gali būti perkama tik nauja nenaudota įranga.

Paramos dydis:

 • Fiziniam asmeniui kompensuojama 50 proc. sumos. Ji paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių (pateikiama lentelėje)
Produkto tipas Galia, kW Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis*  
1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kaina su PVM, Eur 
1 2 3 4
Biokuro (granulinis) katilas ≤ 15 203,17 245,84
> 15 ≤ 25 123,97 150,00
> 25 80,58 97,50
Šilumos siurblys Oras-Vanduo (be integruoto boilerio) ≤ 7 673,89 815,41
> 7 ≤ 13 441,09 533,72
> 13 352,90 427,01
Šilumos siurblys Oras-Vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
> 7 ≤ 13 546,93 661,79
> 13 421,14 509,58
Šilumos siurblys Žemė-Vanduo/Vanduo-Vanduo (be integruoto boilerio) ≤ 7 886,06 1072,13
> 7 ≤ 13 540,35 653,82
> 13 335,37 405,80
Šilumos siurblys Žemė-Vanduo/Vanduo-Vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 1201,24 1453,50
> 7 798,59 966,29
Šilumos siurblys Oras-Oras - 247.93 300,00

 * - Priedo pakeitimai: Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212, pilnas dokumentas  ČIA (atsidaro naujame lange)

Norint gauti paramą, reikalinga:

 • Pateikti paraišką https://apvis.apva.lt/ iki 2021 m.spalio 1 d. 15:45 val.
 • Kvietimo galiojimo metu užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, nurodytu būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 d. pasibaigus kvietimui įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastis.

Jūsų patogumui mūsų tinklapyje šiuo ženklu pažymėjome produktus, kurie atitinka APVA keliamus reikalavimus paramai gauti modernizuojant šildymo įrangą ir įsirengiant saulės elektrinę.

Vaizdinė registracijos formos pildymo instrukcija ČIA ->>

Platesnė informacija apva.lt

Jei turite papildomų klausimų ar nepavyksta užpildyti paraiškos, savo klientams padėsime užpildyti paraiškas! 

Kreipkitės:

el.paštu: alina.palaime@jaukurai.lt

Telefonu: +370 620 65805

Tinka APVA paramai gauti

Susiję produktai

Dalinkis
Thermo Air Aqua Project Expert