Norime su Jumis pasidalinti svarbia informacija:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė, kad nuo 2020 metų sausio 2 d. iki sausio 31 d. galima teikti paraiškas dėl paramos norintiems gauti kompensacinės išmokas už neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų pakeitimą į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius.

Norite pasikeisti neefektyvų biokuro katilą į efektyvų?


Trumpa informacija, kokie yra reikalavimai fiziniams asmenims norintiems teikti paraišką:

 • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą.
 • Pastatas, kuris yra baigtas statyti ir įregistruotas VĮ registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formos dienos.
 • Atkreipiame dėmesį, jog pastato rekonstrukcijos atveju, galima teikti paraiškas tik tada, jei pastato statybos baigtumas yra ne mažesnis nei 100%.

Kokia įranga turėjo būti naudojama iki modernizavimo:

 • Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.
 • Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tieks į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą;
 • Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:

 • Naują biokuro (nekombinuotą granulinį) katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 • Šilumos siurblį (žemė – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;
 • Šilumos siurblį (vanduo – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;
 • Šilumos siurblį (oras – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
 • Gali būti perkama tik nauja nenaudota įranga.
 • Kombinuoti siurbliai su dujomis ir skystu kuru netinkami finansavimui.

Kada patirtos išlaidos finansuojamos:

 • Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d, tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti iki registracijos formos pateikimo dienos. Tai reiškia, kad užbaigti projektai negalės pretenduoti į paramą.
 • Įrangą galite įsigyti ir susimontuoti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar Jūsų projektas finansuojamas.
 • Jeigu šiais metais nespėjate įsigyti įrangos, galite dalyvauti kitame kvietime 2021 m.
 • Taip pat jeigu įranga įsigyta šiais metais, tačiau nepakako finansavimo arba nustatytu termimu nepateikiate registracijos formos, negalite teikti registracijos formos kitais metais, išlaidos nebus finansuojamos.
 • Pastatas turi būti neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
 • Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną galima keisti tik į šilumos siurblį1 .

________________

1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“.

Paramos dydis:

 • Fiziniam asmeniui kompensuojama 50 proc. sumos. Ji paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių (pateikiama lentelėje)
Produkto tipas Galia, kW Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis*  
1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kaina su PVM, Eur 
1 2 3 4
Biokuro (granulinis) katilas ≤ 15 203,17 245,84
> 15 ≤ 25 123,97 150,00
> 25 80,58 97,50
Šilumos siurblys Oras-Vanduo (be integruoto boilerio) ≤ 7 673,89 815,41
> 7 ≤ 13 441,09 533,72
> 13 352,90 427,01
Šilumos siurblys Oras-Vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
> 7 ≤ 13 546,93 661,79
> 13 421,14 509,58
Šilumos siurblys Žemė-Vanduo/Vanduo-Vanduo (be integruoto boilerio) ≤ 7 886,06 1072,13
> 7 ≤ 13 540,35 653,82
> 13 335,37 405,80
Šilumos siurblys Žemė-Vanduo/Vanduo-Vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 1201,24 1453,50
> 7 798,59 966,29

 * - šaltinis ESFA, pilnas dokumentas ČIA (atsidaro naujame lange, PDF byla)

Norint gauti paramą, reikalinga:

 • Pateikti paraišką https://apvis.apva.lt/ nuo šių metų sausio 2 d. iki sausio 31 d.
 • Kvietimo galiojimo metu užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, nurodytu būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 d. pasibaigus kvietimui įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastis.

Jūsų patogumui mūsų tinklapyje šiuo ženklu pažymėjome produktus, kurie atitinka APVA keliamus reikalavimus paramai gauti modernizuojant šildymo įrangą ir įsirengiant saulės elektrinę.

Jei turite papildomų klausimų ar nepavyksta užpildyti paraiškos, savo klientams padėsime užpildyti paraiškas! 

Kreipkitės:

el.paštu: alina.palaime@jaukurai.lt

Telefonu: +370 620 65805

Tinka APVA paramai gauti

Susiję produktai

Dalinkis
Thermo Air Aqua Project Expert